Prawo dla Biznesu, czyli Pierwszy raz z Szamanem (BalanGo i Bartosz Langa)

Prawo dla Biznesu, czyli Pierwszy raz z Szamanem (BalanGo i Bartosz Langa)